Çocuklarda Aile Eğitimi

Çocuklarda Aile Eğitimi 
🌸Tüm insanların yaşamında önemli bir yer tutan aile, toplumun
temelini oluşturmaktadır. Bir çocuk doğduğu günden itibaren
inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren bir aile
ortamında yaşamaya başlar. Eğitimin en iyi gerçekleştirileceği yer
ailedir.
🌸 Anne-babalık becerileri doğuştan getirilen değil, sonradan
öğrenilen becerilerdir. Bir çocuğu dünyaya getirmek, onun
gelişimini izlemek ve kişisel varoluşunu gerçekleştirmesine uygun
ortamları sağlamak oldukça zor bir iştir. Bu nedenle çocuk sahibi
olmanın bir yanı büyük bir mutluluk ise diğer yanı bir o kadar ciddi
sorumluluktur.
🌸 Aile eğitimi, ailelerin ve aileyi oluşturan bireylerin; yaşam boyu
değişen rollerine, ilgilerine, gelişim görevlerine uyum sağlamalarını
kolaylaştırmaya, psikolojik sağlıklarını desteklemeye ve
güçlendirmeye, aile içinde üstlendikleri rollerle ilgili becerilerini ve
bilgilerini geliştirmeye, ev içindeki ilişki yapısını güçlendirmeye,
yaşantı kalitesini geliştirmeye ve zenginleştirmeye, bireylerin,
eşlerin ve ailenin var olan potansiyellerini kullanabilmeleri
konusunda onları cesaretlendirmeye odaklanmış, çoğunlukla örgün
eğitim sisteminin dışında gerçekleştirilen, yetişkin eğitimi
niteliğindeki, iş birliğine dayalı, önleyici temelli eğitimlerdir.
🌸 Aile eğitimi, daha çok ailenin yaşayabileceği olası sorunlar ve bu
sorunların çözüm yolları şeklinde düzenlenmeli ve koruyucu
önlemlere daha fazla ağırlık verilmeye çalışılmalıdır. Söz konusu bu
eğitim, örgün eğitim kurumlarında ilgili bölümler de verilebildiği gibi
yaygın eğitim kurumlarında kurslar açma şeklinde de
olabilmektedir. Öte yandan aile danışma hizmeti veren kurumları
da aile eğitimi kavramı içerisinde değerlendirmek gerekir. Özellikle
ergen grupların aile ve evlilik hayatı hakkında bilgi almaları ile
onların bilinçli hâle gelmeleri ve bilinçli birer birey olarak daha
başarılı aileler kurup devam ettirmeleri beklenmektedir. Böylece
gelecekte planlı ve mutlu bir hayat sürmelerinin artırılması
istenmektedir.
🌸 Aile eğitimi, anne babaların çocuklarını anlamaları, çocuk
yetiştirmek için gerekli bilgi, yöntem ve becerileri kazanmaları ve
bunları ne zaman ve hangi amaçlarla kullanacaklarını öğrenmeleri
açısından yardım etmeyi içermelidir. Bu nedenle, anne babalara
yönelik eğitici çalışmalar, problem çözmeden daha çok önleyici ve
gelişimsel niteliktedir. Anne babalar daha etkili anne baba olmayı
öğrenerek etkili olmayan anne babalığa ilişkin uygulamalarının
neden olduğu sorunları azaltmış veya önlemiş olurlar. Aynı
zamanda, anne babalar çocukları ile nasıl daha etkili iletişim
kuracaklarını öğrenmekte ve sağlıklı bir benlik geliştirmelerini
sağlamak için uygun ortamlar hazırlayabilmektedirler.
🌸 Toplumu oluşturan en küçük sosyal kurum aile olduğuna göre
sağlıklı toplumların oluşması açısından çocuğun eğitimiyle ilgili
olarak ailenin izlediği yol çok önemlidir. Her aile, bir okuldur. Anne
babalar ise o okulun hem öğrencisi hem de öğretmenidir. Ailenin
çocuk eğitimine ilişkin anlayışı, içerisinde yaşadığı toplumun
kültürüne ve normlarına göre değişmektedir. Ailenin eğitsel ortamı,
öğrencinin okulda öğrendiklerini ya pekiştirici ya da köreltici bir
özelliğe sahiptir. Bu nedenle çocuğun ailede öğrendikleriyle okulda
öğrendikleri birbirini destekleyici nitelikte olmalıdır. Aksi durumda
öğrenilenler körelebilir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar